Mathematics, philosophy, code, travel and everything in between. More about me…

I write about

GIMP v příkladech 13: Mapa k pokladu II

Během dnešního dílu dokončíme naši mapu k pokladu. Nástrojem Text přidáme popisky k ostrovům, vyznačíme sever, papír necháme zestárnout a nakonec jej zmačkáme. Článek původně vyšel 25.4.2006 na serveru AbcLinuxu.cz.

Text

Nástroj Text (Text) se zkratkou T je “povinnou” součástí snad všech grafických editorů a každý určitě ví, že je určen ke vkládání různých nápisů nebo i delších textů do obrázku.

Jakmile v GIMPu vložíme nějaký text, je mu vyhrazena vrstva zvláštního typu. Místo klasického náhledu má pouze ikonu “T” a text můžeme kdykoli znovu upravovat poklepáním na ni. Tento zvláštní textový typ ale vrstva ztrácí, jestliže je na ni použit nějaký filtr, je měněna její velikost (nebo i velikost celého obrázku!), je s ní rotováno nebo je pokreslena nějakým nástrojem apod. V tom případě se z ní stává klasická bitmapová vrstva a text v ní už nelze upravovat nástrojem Text. Bezpečné operace jsou jednak úpravy tímto nástrojem, jednak přesun textové vrstvy nástrojem Přesun (Move). Také nevadí změna Režimu (Mode) vrstvy a Krytí (Opacity). U vrstvy je samozřejmě možné měnit její pořadí a viditelnost.

Jakmile s nástrojem klikneme někam do obrázku, otevře se malé okno pro zadávání textu. Text do něj můžeme psát přímo, nebo použít tlačítko pro načtení ze souboru (Otevřít / Open). Dalším tlačítkem (Vymazat / Clear) lze text vymazat, a konečně dvojice přepínačů Zleva doprava (LTR) a Zprava doleva (RTL) umožňuje zadávat text i “v protisměru”.

Tento dialog se znovu otevírá, když chceme už existující textovou vrstvu upravit a poklepeme na její ikonu.

Popisky na mapě

Vrátíme se k naší rozpracované mapě. Na popisky ostrovů se bude hodit nějaký “ruční” (handwritten) font. Textu bychom mohli dát červenou barvu, ať je lépe vidět mezi černými ostrovy a šipkami. Adekvátní velikost (stupeň) písma závisí na konkrétním zvoleném fontu i na velikosti mapy a ostrovů. Většina “rukou psaných” fontů mívá velký proklad mezi řádky, a proto, pokud vkládáte víceřádkový nápis, můžete posunout Rozestup řádků (Line spacing) i do negativních hodnot. S ostatním nastavením nástroje pravděpodobně není třeba manipulovat. Pro maličko lepší čitelnost textu je možné nechat “vyblednout” vrstvy Mapa a Šipky - nastavit jim Krytí (Opacity) na ∼ 70 %.

Mapa s popisky

Jedno z posledních vylepšení mapy bude označení severu. Založíme si na to novou vrstvu Sever a někam do horního rohu mapy inkoustem nakreslíme malou šipku a písmeno S nebo N (nebo úplně jiné), podle jazyku na zbytku mapy. Kromě toho v náhlém rozmaru přidávám dvě díry do papíru, samozřejmě prostřednictvím masky vrstvy Papír:

Mapa s vyznačeným severem

Do cíle už zbývají jen dva kroky: jemné zežloutnutí mapy a její pomačkání. Pro oboje je však nutné vykonat jeden krok do míst, odkud už není návratu: sloučení všech vrstev. Pokud máte v úmyslu obrázek ještě někdy upravovat, uložte si jej v současné podobě pod jiným jménem.

Všechny vrstvy tvořící mapu lze sloučit postupně po jedné příkazem Sloučit dolů (Merge down), ale to je zbytečné zdržování. GIMP nabízí ještě jinou funkci, a to je Sloučit viditelné vrstvy (Merge visible layers) se zkratkou Ctrl+M. Všechny vrstvy, které mají zapnutou viditelnost, jsou sloučeny do jedné přesně tak, jak vypadají. To znamená, že jsou zohledněny masky, krytí i režimy vrstev. Jako hrubá náhrada této funkce by se vlastně dal použít i obyčejný screenshot.

Před sloučením se otevře malý dialog nabízející tři možnosti pro velikost výsledné vrstvy:

Nejdříve musíme zneviditelnit vrstvu Pozadí, aby se nepřipletla do výsledku. Jakmile všechny vrstvy sloučíme, znovu její viditelnost zapneme. Výsledná vrstva je pojmenovaná podle té poslední, tedy Papír.

Zežloutnutí a celkového ztmavení mapy dosáhneme překvapivě snadno: nad vrstvu Papír vložíme novou černou vrstvu s režimem Překrytí (Overlay). Tento režim je podle nápovědy kombinací Násobení (Multiply) a Obrazu Screen, takže výpočet zahrnuje znásobení, inverzi, znásobení a ješte jednu inverzi barev. Těžko si to lze jen tak představit, takže s režimy je nejlepší experimentovat. V tomto konkrétním případě bude papír vypadat tmavší, žlutější a hrubší. Překrývající černou vrstvu ihned sloučíme s Papírem [Vrstva -> Sloučit dolů (Layer -> Merge down)]. Efekt ztmavení jsme tak “zachovali navěky” - barvy vrstvy Papír byly opravdu fyzicky ztmaveny. Dřevěná vrstva Pozadí je nedotčena.

Trochu žluti ještě mapě dodáme v dialogu Vrstva -> Barvy -> Vyvážení barev (Layer -> Colors -> Color balance) posunutím třetího posuvníku směrem ke žluté (yellow).

Zažloutlá mapa

Pomačkání

Přichází závěrečný dotek: pomačkání mapy, které pro nás vykoná filtr Bump map. Vložíme novou vrstvu Elevační mapa a vyplníme ji vzorkem (pattern) jménem Crinkled paper, který pro nás představuje ideální vzor pro zmačkání. Tuto vrstvu ihned zneviditelníme, ať nám nepřekáží.

Vybereme hlavní vrstvu Papír a spustíme filtr Bump map [Filtry -> Mapa -> Mapa vyvýšení (Filters -> Map -> Bump map)]. V políčku Mapa vyvýšení (Bump map) vybereme vrstvu Elevační mapa. S ostatním nastavením není třeba hýbat, pouze Hloubka (Depth) je pro nás zajímavá. Měla by se pohybovat mezi 5.0, kdy je papír jen lehoučce zvrásněný, až po 15.0, kdy už je pořádně pomačkaný a text místy nemusí být čitelný.

Hotová pomačkaná mapa

Tím jsme úspěšně zakončili práci na mapě k pokladu. Pro dokonalé zabezpečení doporučuji si mapu perfektně zapamatovat a pak napsat do terminálu:

$ shred -u <jmeno-souboru-s-mapou>.xcf

Budete mít jistotu, že nikdo jiný nezná cestu… :-D.

April 25, MMVI — GIMP in Examples.