Mathematics, philosophy, code, travel and everything in between. More about me…

I write about

GIMP v příkladech 16: Psí známky III

V dnešním díle dokončíme řetízek pro psí známky a ukážeme si další způsoby, jak využít obtahování cesty vlastní stopou. Článek původně vyšel 28.7.2006 na serveru AbcLinuxu.cz.

Vykreslení řetízku

Minule jsme skončili s umístěním plíšků na obrys řetízku. Do obrázku vložíme novou průhlednou vrstvu Řetízek a aktivujeme nástroj Štětec (Paintbrush). Než obtáhneme obrys řetízku, musíme nástroj správně nastavit. Jako aktivní stopu (brush) vybereme naši kovovou kuličku a zkusíme s ní udělat několik čar. Musíme najít takový rozestup (spacing), který bude kuličky rozmisťovat pěkně vedle sebe. V mém případě je to 94.0. Rozestup se nastavuje posuvníkem pod záložkou (tabem) se stopami.

Různé hodnoty rozestupů Různé hodnoty rozestupů; dole 94.0

Jakmile jsme spokojeni s rozestupem, přepneme na záložku s cestami (paths), vybereme jedinou cestu označující tvar řetízku a stiskneme tlačítko Vykreslit cestu (Stroke path). V dialogu zvolíme Vykreslit pomocí kreslicího nástroje (Stroke with a paint tool) a vybereme Štětec (Paintbrush). Pak můžeme vykreslení spustit.

Radost z (téměř) hotového díla nám kazí jen dvě nedokonalosti: zaprvé je to nepěkné překrývání se dvou kuliček na „začátku“ řetízku (tam, kde jsme cestu začali kreslit a kde jsme ji nakonec uzavřeli), zadruhé nám řetízek úplně ignoruje nějaké to 3D a klidně si plíšky překrývá, místo aby se poslušně provlékal jejich otvory a mizel za nimi.

Řešení prvního problému je velmi jednoduché – nástrojem Guma (Eraser) obě kuličky smažeme a pak řetízek uzavřeme ručně – nástrojem Štětec (Paintbrush) kuličky nakreslíme znovu tak, aby se do vzniklé mezery pěkně vešly.

Detail řetízku - překrývající se kuličky Detail řetízku - překrývající se kuličky byly odstraněny a překresleny Vlevo: překrývající se kuličky; vpravo: ruční opravení nedokonalosti

Vyřešení druhého problému – vzájemného překrývání plíšků a řetízku – vyžaduje vložení masky pro vrstvu Řetízek a několik chytrých tahů štětcem.

Plocha řetízku, která bude skryta Maska pro skrytí části řetízku

Na obrázku vlevo jsem červeně vyznačil plochu řetízku, která bude maskou skryta. Vpravo je pak samotná maska. Tvary byly nejprve nakresleny černě a vykousnutí doplněno bílou barvou až nakonec.

Tímto jsme dokončili práci na psích známkách (dog tags).

Hotové psí známky

Další využití

Minule popsanou metodu – obtahování cesty vlastní stopou – lze využít i mnoha jinými způsoby. Fantazii se meze nekladou.

Náhrdelník

Při kreslení „věcí na krk“ se nemusíme omezovat jen na kovové koule, ale můžeme si ukázat i něco dekorativnějšího. Například náhrdelník z rudých korálků.

Založíme nový obrázek o rozměrech 120×120 pixelů s průhledným pozadím. Celý korálek se bude skládat ze tří vrstev – „kamenné“ textury namapované na kouli, rudého gradientu namapovaného na kouli a bílého elipsovitého odlesku. Začneme spodní vrstvou, tedy tou kamennou. Pozadí (Background) přejmenujeme na Kámen.

Pokud už/ještě nemáte texturu ze 4. dílu seriálu, uložte si ji do adresáře ~/.gimp-<verze>/patterns/. Touto texturou vyplníme celou vrstvu Kámen a spustíme známý filtr Filtry -> Mapa -> Mapovat objekt (Filters -> Map -> Map object).

Nastavení filtru není složité. Je třeba zvolit mapování na kouli (sphere) a zaškrtnout Průhledné pozadí (Transparent background). Na záložce materiál musíme vynulovat Odraz (Specular). To proto, aby světlo na kouli netvořilo žádné odlesky. Zajistíme si je totiž později sami. Poslední úpravou je pozice světla – musí rovnoměrně osvětlovat horní část koule. Souřadnice jsou následující:

Po vygenerování kamenné koule vložíme novou průhlednou vrstvu jménem Barva. Vyplníme ji nepříliš kontrastním rudým gradientem. Koncové barvy mohou být například #d03636#ff3e3e.

A nyní přichází krásná věc: tuto vrstvu potřebujeme namapovat úplně stejně, jako tu předchozí. Místo znovuotevírání dialogu pouze stiskneme Ctrl+F a filtr se aplikuje s úplně stejným nastavením znovu.

Vrstvě Barva teď nastavíme Krytí (Opacity) na ∼70 %. Kámen pod ní tak bude lehce prosvítat. V takové malé velikosti není jeho struktura pořádně poznat, ale narušuje jednolitost červené barvy a korálek vypadá lépe.

Nakonec zbývá vytvořit odlesk. Vložíme novou průhlednou vrstvu Odlesk a aktivujeme nástroj Výběr elipsy (Ellipse select) se zkratkou E. S ním provedeme výběr v horní části koule, tam, kde bude bílý odlesk světla.

Elipsovitý výběr vymezující budoucí odlesk

Pak nastavíme barvu popředí na bílou, aktivujeme nástroj Gradient (přechod) a v poli Přechod (Gradient) zvolíme Popředí do průhlednosti (FG to transparent). Pro zbytek nastavení nástroje předpokládám výchozí hodnoty, typ gradientu je lineární. S těmito přípravami již můžeme do elipsovitého výběru odshora dolů vykreslit kýžený odlesk.

Dokončený korálek

Ještě než výsledek uložíme jako stopu (brush), je vhodné obrázek oříznout na skutečnou velikost koule. Mohli bychom toho dosáhnout ručním obdélníkovým výběrem a ořezem obrázku nebo ručním zmenšením velikosti plátna. Práci si ale ulehčíme. Vybereme vrstvu Barva nebo Kámen a klikneme na Vrstva -> Průhlednost -> Alfa do výběru (Layer -> Transparency -> Alpha to selection). Do výběru jsme tak získali neprůhlednou část vrstvy, tedy samotnou kouli. Pak už můžeme spustit Obrázek -> Ořezat obrázek (Image -> Crop image). Tato funkce nastaví rozměry obrázku na aktuální výběr. Pokud tento není obdélníkový (což je náš případ), je na obdélník zarovnán.

Stejně jako minule obrázek uložíme s příponou .gbr do adresáře ~/.gimp-<verze>/brushes/. V nějakém novém obrázku pak stejně jako u psích známek nakreslíme obrys náhrdelníku (nebo náramku…čehokoliv) a obtáhneme jej naší novou stopou.

Malý detail je ještě dokreslení provázku, který korálky drží pohromadě. Je k tomu použita druhá vrstva umístěná pod korálky. Obtažena je stále stejná cesta, tentokrát ale osmipixelovou černou čarou.

Náramek Náramek

Obtahování textu

Pravděpodobně nejzajímavější kouzla lze provádět díky tlačítku Vytvořit cestu z textu (Create path from text), které je dostupné při editaci jakékoliv textové vrstvy. Po stisknutí je vytvořena nová cesta, která přesně kopíruje obrys textu. Textovou vrstvu poté můžeme zneviditelnit a cestu obtahovat prakticky čímkoliv. Písmena mohou být tečkovaná, čárkovaná, obklopená květinami, poskládaná z paprik nebo krychliček či dokonce složená z písmen jiných!

Kromě stop (brushes) je také zajímavé text obtahovat čarou nastavenou v dialogu pro obtahování cest – písmena tak mohou být různě čárkovaná a zaoblená. Čáru lze dokonce pokrýt vzorkem (pattern).

Obtažený text Obtažený text Obtažený text Obtažený text Obtažený text Obtažený text

A příště?

Příště takříkajíc „polezeme do zelí“ Blenderu, protože v GIMPu nakreslíme krásné trojrozměrné kiwi.

July 28, MMVI — GIMP in Examples.