Mathematics, philosophy, code, travel and everything in between. More about me…

I write about

GIMP v příkladech 19: Kiwi III

Dnes nás čeká dokončení kiwi. Především se naučíme pracovat s komplexním filtrem Světelné efekty (Lighting effects). Článek původně vyšel 13.9.2006 na serveru AbcLinuxu.cz.

Slupka kiwi

Jak bylo minule zmíněno, filtr Mapovat objekt (Map object) podruhé použijeme k namapování slupky kiwi na kouli. Uložte si následující texturu do adresáře ~/.gimp-<verze>/patterns/:

Textura slupky kiwi

Vložíme novou vrstvu Slupka, umístíme ji pod Kiwi a vyplníme ji touto novou texturou. Máte-li stejně jako já otevřený panel (záložku, tab) se vzorky (patterns), stačí čtverec s náhledem uchopit a na vrstvu přetáhnout, stejně jako tomu bylo s barvou.

Nastavení filtru je podobné jako v případě mapování na plochu v minulém díle – průhledné pozadí a vypnuté světlo, na rotaci přirozeně nezáleží, protože generujeme dokonalou kouli.

Mapování nám texturu nepěkně rozmaže, proto kouli podrobíme dalšímu filtru, který je k nalezení v menu Filtry -> Vylepšení -> Doostřit (Filters -> Enhance -> Sharpen). Seznámili jsme se s ním v osmém díle seriálu. Hodnotu Ostrost (Sharpness) nastavíme na 40.

Textura slupky kiwi namapovaná na kouli

Je velmi pravděpodobné, že vyrenderovaná koule nepasuje správně na délku Kiwi, a to musíme napravit. Vrstvu přesuneme pod Kiwi tak, aby byla zhruba uprostřed, a pak ji podle potřeby zvětšíme nebo zmenšíme v dialogu Vrstva -> Změnit velikost vrstvy (Layer -> Scale layer). V mém případě šlo o roztažení z 500 pixelů na 530.

Roztažená vrstva Slupka

Práci na slupce zakončíme skrytím horní části vrstvy Slupka, která teď vypadá opravdu podivně. Zařídíme to, jak jinak, skrze masku vrstvy. Pro skrytí horní části dostačuje jeden tah štětcem s šedesátipixelovou stopou (brush).

Slupka a její maska

Na obrázku nahoře je vidět hotová slupka se správnou viditelností, dole pak maska vrstvy Slupka, která tuto (ne)viditelnost zajišťuje.

I zde bychom mohli práci ukončit. Půjdeme však ještě dál a kiwi vylepšíme trochou světla a nerovnosti.

Filtr „Světelné efekty“ (Lighting effects)

Tento filtr vytváří podobný efekt, jako když baterkou osvítíme dokonale plochou zeď. Simuluje až 6 různých světel působících na aktivní vrstvu. Každé světlo jde podrobně nastavit. Kromě toho je tu ještě velký bonus: filtr umožňuje také bump-mapping. Není to však obyčejný bump-mapping, je to bump-mapping kouzelný :-). Vytvářené nerovnosti jsou totiž „správně“ a realisticky osvětleny nastavenými světly. S vhodnou elevační mapou se tak můžeme zbavit dojmu ploché osvětlené zdi.

Filtr se nalézá v menu Filtry -> Efekty se světlem -> Světelné efekty (Filters -> Light effects -> Lighting effects). Jeho rozhraní je rozděleno na pět záložek a tradiční náhled, který je zajímavý pouze zaškrtávacím políčkem Interaktivní (Interactive). Je-li zaškrtnuto, v náhledu se zobrazuje modrá tečka představující aktuálně editované světlo. Tečku lze přesouvat myší a světlo tak přemisťovat.

Zmíněných pět záložek si teď popíšeme:

Nyní, se znalostí tohoto mocného filtru, konečně využijeme vrstvu Kiwi – Inverze, a to jako elevační mapu. Semínka okolo jádra budou mírně vystupovat nad povrch, jádro bude posazené trochu níže. Vrstvě však musíme invertovat barvy, protože v současném stavu by fungovala přesně naopak – semínka jsou černá, tvořila by proto prohlubně; jádro by naopak vystupovalo na povrch. K inverzi barev slouží položka menu Vrstva -> Barvy -> Invertovat (Layer -> Colors -> Invert).

Nyní už můžeme vybrat vrstvu Kiwi a spustit filtr Světelné efekty (Lighting effects). Vzor nastavení:

S uvedenými hodnotami dosáhneme zhruba tohoto výsledku:

Hotové kiwi

Kiwi se pěkně leskne a osvětlená semínka vystupují nad povrch. I když to není úplně realistický obrázek, demonstruje možnosti mocného filtru, se kterým jsme se dnes seznámili. Uvedené nastavení samozřejmě není závazné a je žádoucí s ním experimentovat či vytvořit úplně jiné.

September 13, MMVI — GIMP in Examples.