Mathematics, philosophy, code, travel and everything in between. More about me…

I write about

Pohádka „O čestném Paroubkovi“

Za sedmero horami a dvanáctero řekami rozprostírala se zem zvaná Česká republika. Měla mnoho nepřátel uvnitř i za hranicemi a obyčejný člověk aby se v ní neustále bál útisku a vykořisťování mocných. Naštěstí měl lid svého spasitele. Bezohledným vládcům postavil se rytíř zvaný Jiří Paroubek. Byl to člověk šlechetný, spravedlivý, čestný a nanejvýše skromný. Zájem lidu vždy kladl před zájem vlastní a před sebekrutějším odříkáním necouvl ni o píď.

A teď trochu méně poetiky. Dovolím si citovat. Pod každou citací uvádím odkaz na zdroj a vlastní screenshot – víme, že historie se na Internetu občas mění podle potřeby, že ano. Zvýraznění je mé.

Nedávno mi jeden přítel popisoval, jak musel vyhodit právníka, protože nedodržoval smlouvu a podváděl jej. Podobnou zkušenost měl další z přátel, toho zase „vypekli“ řemeslníci. Když někdo nedodrží dané slovo, nevěříte mu. Takovému člověku nesvěříte své věci. Dodržovat smlouvy je přece správné. Pokud souhlasíte s tímto principem, pak nemůžete volit ODS. Proč?

— Jiří Paroubek, blog.idnes.cz, 29. července 2009 10:31

Screenshot

Jak jistě vidíte, milé děti, pan Paroubek má vysoce vyvinuté morální cítění.

Na webu ČSSD i na Facebooku je mé vystoupení na tiskové konferenci ČSSD po rozhodnutí Ústavního soudu. Cromwellův Dlouhý parlament položil důstojník jménem Pride. Doufám, že volby do Poslanecké sněmovny bude možné uskutečnit počátkem listopadu. Tipnul bych si, že ODS a TOP 09, a samozřejmě také zelení a lidovci, udělají vše pro to, aby došlo k odkladu voleb na jaro. A ještě to budou chtít svést na sociální demokraty.

— Jiří Paroubek, Facebook.com, 10. září 2009 11:48

V Poslanecké sněmovně bychom dnes měli přijmout obecnou změnu ústavy, která by nám měla umožnit se ústavně čistým způsobem rozpustit a pomoci tak co nejrychleji k předčasným volbám. Jinak Vám všem přeji klidný a úspěšný den.

— Jiří Paroubek, Facebook.com, 11. září 2009 3:03

Výsledek hlasování ve sněmovně byl celkem jasný. Doufám, že se tím otevřela cesta k posunutému termínu 6. a 7. listopadu. Jsem rád, že i když se některé politické dohody nedodržují, tato dohoda dodržena byla. Jistě to pro mnoho politiků bylo bolestivé, a proto si toho napříč celým politickým spektrem velice vážím.

— Jiří Paroubek, Facebook.com, 11. září 2009 7:08

Screenshot

I ve věci předčasných voleb je spravedlivě rozhořčen! „Veškerá moc náleží lidu,“ hlásá tento neohrožený obránce spravedlnosti!

Rozhodnutí Ústavního soudu beru na vědomí. Toto rozhodnutí se dalo nicméně očekávat. Tomu napovídá i skutečnost, že bylo přijato stejnou většinou, jako rozhodnutí o pozastavení výkonu rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb. Jsem však přesvědčen, že je rozhodnutí Ústavního soudu v rozporu s principem Ústavy, že veškerá moc náleží lidu. Vyzývám všechny politické partnery, aby nyní věnovali veškeré úsilí k naplnění dohody o cestě k předčasným volbám 6. a 7. listopadu. Jakékoliv zneužívání rozhodnutí Ústavního soudu k politickým účelům by svědčilo o snaze oddálit volby a tedy o naprosté neodpovědnosti těch, kdo tak činí. Připomínám, že to byla ČSSD, která v zájmu vyřešení situace přistoupila na kompromis a akceptovala listopadový termín předčasných voleb.

— Jiří Paroubek, cssd.cz, 10. září 2009

Screenshot

Slunce vykonalo jen několik putování od východu k západu a hle! Však stačilo to k tomu, aby se vítr obrátil o π rad.

Na dnešním zasedání Poslanecké sněmovny nepodpoříme její rozpuštění. Rozhodli jsme se tak i v době, kdy je vítězství ČSSD ve volbách pravděpodobné. Rizika zrušení aktu rozpuštění sněmovny jsou příliš velká, což ČSSD, jako odpovědná politická strana, nemůže připustit. Nechceme znevažovat institut svobodných voleb. Prioritou je pro nás schválení rozpočtu, k čemuž potřebujeme fungující Poslaneckou sněmovnu.

— Jiří Paroubek, Facebook.com, 15. září 2009

Screenshot

ČSSD nepodpoří rozpuštění sněmovny a končí volební kampaň

[…]

Stanoviska velké většiny ústavních právních expertů považují současný postup PSP k předčasným volbám – tedy rozpuštění a následné vypsání voleb prezidentem republiky – za ústavně konformní. Přesto nemohou vyloučit možnost, že případné, již nyní avizované stížnosti některého z poslanců proti tomuto postupu může být Ústavním soudem vyhověno. Přípustnost této varianty, tzn. zneplatnění rozpuštění PSP nebo dokonce zrušení a anulování již proběhlých voleb, je pro ČSSD nepřijatelná. Takovéto riziko nemůže žádná odpovědná politická strana připustit.

[…]

— Jiří Paroubek, cssd.cz, 15. září 2009

Screenshot

A jejda, milé děti! Že by Paroubek nebyl ten čestný rytíř nikdy nehledící na vlastní zájmy? Že by to snad byla bezcharakterní děvka, která svá přesvědčení mění podle aktuální potřeby? Prolhaná svině, kterou zajímá jen vlastní koryto? Asi jo…

September 15, MMIX — Miscellaneous.